Nijmeegsche Spoorweg Maatschappij

Nijmeegse burgers zetten zich, 155 jaar na de oprichting van de NSM, opnieuw in voor de spoorverbinding Nijmegen-Kleve.  

spoorwegmonument 2

Waarom NSM

Spoor naar verbinding

Op 1 augustus 1863 werd de Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij opgericht. Dit gebeurde nadat Nijmegen in de spoorwegenwet van 1860 geen spoorverbinding kreeg toegewezen. De Nijmeegse burgerij heeft hierna het heft in eigen hand genomen wat resulteerde in de bouw van de spoorlijn Nijmegen-Kleve. De NSM was de eerste maatschappij die vervoer organiseerde over het spoor tussen deze steden.

Nu, in 2018, is de band tussen de grenssteden groter dan ooit. Studentensteden Nijmegen en Kleve hebben elkaar zeer veel te bieden. Studenten, grensgangers en winkelend publiek, er is zeer veel internationaal verkeer tussen de beide steden. Tel hierbij op dat het achterland aan beide zijden ook veel te bieden heeft, dan is het haast ondenkbaar dat er slechts één buslijn tussen deze steden pendelt. Toch was dit nog steeds het geval, tot nu....

Sinds 1 augustus 1863

Bij Koninklijk Besluit van 1 augustus 1863 nr. 68 werden de akte van oprichting en de statuten van de N.V. Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij gevestigd te Nijmegen goedgekeurd. Doel van de Maatschappij was het aanleggen en exploiteren van een spoorlijn van Nijmegen naar de Duitse grens in de richting Kleef in aansluiting op de daar ontworpen lijnen der Rheinische Eisenbahn. Een voorlopige concessie in deze zin was bij ministerieel besluit van 29 juni 1861 nr. 161. aangevuld bij besluit van 11 augustus 1861 nr. 215 verleend aan A.J. Triebels en A. Noorduijn jr. als vertegenwoordigers van die vele enthousiaste Nijmegenaren die in 1860 waren overgegaan tot de oprichting van het Nijmeegsche Spoorwegcomité.

Toen...

Waarom de NSM?

If you will it, it is no dream

De spoorlijn ligt er en er is een vervoersvraag: het spoor kan, ook met een lage investering, geopend worden voor vervoer van mensen.

Haalbaarheid

Vervoer tussen Nijmegen en Groesbeek is een eerste stap om de spoorverbinding nieuw leven in te blazen. Het spoor wordt hier nu niet gebruikt en is vrij te maken voor vervoer. Door samenwerking met verschillende partijen is transport over dit gedeelte haalbaar, en kan het spoor opgeknapt en onderhouden worden.

Nu....

Een Initiatief van:

20150610 vievlogo_def

Vereniging voor Innovatief Euregionaal Vervoer (VIEV)

Met de NSM willen wij laten zien dat het wel mogelijk is om grensoverschrijdend vervoer tussen Nijmegen en Kleve te realiseren. Vanuit de politiek wordt geen actie ondernomen, het zal dus wederom vanuit de Nijmeegsche burgerij moeten komen.

VIEV Voorzitter

Maurice Niesten

Nijmegen - Kleve

25 km - 30 minuten reistijd